Perkhidmatan

Terjemahan untuk MarCom.
Terjemahan, penerjemahan atau penulisan salinan salinan komunikasi pemasaran, slogan, nama syarikat atau jenama, dsb. 20 tahun pengalaman yang berjaya dalam berkhidmat lebih daripada 100 MarCom.jabatan syarikat dalam pelbagai industri.

Pentafsiran & Penyewaan Peralatan
Pentafsiran serentak, tafsiran berturut-turut persidangan, tafsiran mesyuarat perniagaan, tafsiran perhubungan, penyewaan peralatan SI, dsb. Sesi tafsiran 1000 Plus setiap tahun.

Terjemahan Dokumen
Penterjemahan bahasa Inggeris ke bahasa asing lain oleh penterjemah asli yang berkelayakan, membantu syarikat China menjadi global.

Kemasukan Data, DTP, Reka Bentuk & Percetakan
Butiran >

Penyetempatan Multimedia
Butiran >